Aufruf zur Klimawahl (finnisch)

„München muss handeln“  yhdistys lähetti kesäkuussa 2019 avoimen kirjeen Münchenin kaupungin valtuustolle, jotta Pariisin ilmastonsuojelussopimus täyttyisi. Silloin yhdistykseen kuului 125 yhteisöä, NGOs, säätiötä ja yritystä, jotka kaikki kannustavat „Fridays for Future“ ilmastonsuojeluvaatimuksia.

Nyt yhdistykseen kuuluu 450 yhteisöä. Sen päämäärä on ottaa aktiivisesti osaa Münchenin kaupungin politiikkaan, jotta kaupunginvaltuustolla olisi tarvetta toimia. Haluamme, että kaupunginvaltuusto ryhtyy toimenpiteisiin edistämään ilmastonsuojelua sekä mahdollistamaan hyvän elämän kaupungissa. Haluamme tehdä kunnallisvaaleista 15.03.2020 ilmastovaalit.

Siksi olemme kehittämässä juuri eräänlaisen Wahl-O-Mat (www.klimawahl2020.de) minkä avulla jokaisella on mahdollisuus hankkia tietoa puolueista ja ehdokkaista. Sillä osoitetaan, mitä mieltä ovat vaaleihin 15.03.2020 ehdokkaiksi asettautuneet niistä 32:sta Fridays for Future ilmastonsuojeluvaatimuksista (https://fff-muc.de/forderungen-muenchen.pdf).

Ilmastonmuutos ei ole hamassa tulevaisuudess tai kaukaisten maiden ongelma. Se koskee jo nyt meitä kaikkia Euroopassa. Välimeren maat, joissa useiden Saksassa asuvien kansalaisten omaisia elää, kärsivät lisääntyvässä määrin veden puutteesta ja rajuilmoista. Seuraavien vuosikymmenien aikana saattaa suurempia maanosia muuttua asumattomiksi ja täten monen miljoonan ihmisen elanto olla sen panoksena. „München muss handeln“ yhdistys puolustaa elämisen arvoisen ympäristön säilymistä ja ilmaston tasaarvoisuutta kaikille.

Me haluamme kaikki mukaan: politiikan, virastot ja ennen kaikkea yhteiskunnalliset ryhmittymät ja ikäluokat. Sillä meillä on yksi tehtävä edessämme, mikä koskee meitä kaikkia ja minkä me vain yhteisvoimin voimme saada aikaan, kun kaikki yhdessä auttavat ja kunnallisvaaleissa 15.03.2020 valitsevat ilmaston.

Olisi suuri ilo, jos myös te olisitte kiinnostuneet yhdistyksestä. Tulkaa mukaan yhdistysosakkaaksi asettuen vaatimusten kannattajaksi ja vaatimaan niiden toteuttamista. Jakakaa yhdistyksemme tiedotteita sosiaalisissa meedioissanne, tukekaa työtämme rahallisesti ja tehkää muut tietoiseksi yhdistyksestämme. Lista yhdistyksen partnereista löydätte kotisivuillamme: http://www.muenchen-muss-handeln.de

Olisi pidettävä kiirettä, jos haluatte kanssamme äänenne kuuluviin ilmastoneutraalin ja elämisen arvoisen kaupungin puolesta. Kirjoittakaa meille: kontakt@muenchen-muss-handeln.de

yhteistyöstä iloiten

Team München muss handeln

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.