Aufruf zur Klimawahl (bulgarisch)

През 2019 бе създаденo обединението “Мюнхен трябва да действа.Съюзът се застъпва за идеите на “Friday for future” и бива подкрепян от стотици предприятия,неправителствени организации и обединения. 
Целите на съюза са да стане част от политическата сцена на града след общинските избори през 15.03.2020 и да се застъпи за Околна среда и изменение на климата и за един по-добър живот в Мегаполиса. 
Всички граждани,от всяка възрастова и социална група,могат да се информират за кандидатите през “(Klima)Wahlhelfer” (www.klimawahl2020.de),защото целта е една и заедно проблемите могат да бъдат преодолени. 
Ще се радваме ако ни подкрепите и решите да бъдете активни,нека направим това за един чист и колоритен град! 
Допълнителна информация за доброволен ангажимент може да потърсите под kontakt@muenchen-muss-handeln.de

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.